Į Pradžią | Vaizdeliai | Demotyvacijos | Paveiksliukai | Tekstai
-> Norite reklamuotis? <-
Buities nasumui pakelti.

Facebook'o komentarai


Verta perskaityti
Tai įvyko tais senais nelabai gerais tarybinės santvarkos metais. Tuomet buvo tokia tvarka, kad studentai po vasaros sesijos, atostogų metu privalomai turėdavo padirbėti statybose, ir tai būdavo prilyginama gamybinei praktikai. Studentų statybiniai būriai – SSB triūsdavo aukštajai mokyklai priklausančiose arba kitose liaudies ūkio statybose.

Būdamas VU ketvirtakursiu, vadovavau statybiniam būriui, kuris remontavo mūsų bendrabučio korpusą, jame ir gyveno. Vasara, atostogos, karštis, kuris net vakarais siekdavo +30, atlapoti visi langai.

Sėdim kartą vakare su draugeliu bendrakursiu, žaidžiam šachmatais ir geriam arbatą. Taip, taip. Tikrai šachmatais ir tikrai arbatą, nors preferansas ir alus buvo žymiai populiaresni. Tai štai, sėdim sau taikiai penktajame bendrabučio aukšte, o kambaryje virš mūsų, paskutiniame šeštajame aukšte \"tusinosi\" mano būrio fuksai – jie tai kaip tik gėrė alų ir, matyt, nemažai padarė, nes triukšmas virš mūsų galvų buvo neįmanomas. Vienu metu tapo visai nepakeliama – vaikinai viršuje ėmė jodinėti kėdėmis po kambarį. Jau buvau begalvojąs, ar tik neteks man užlipti viršun ir paprašyti, kad apsiramintų kiek. Čia mano draugas sugalvojo nestandartinį metodą. Jis paima didelę pilną nuorūkų konservų skardinę (mes naudojome ją vietoj peleninės), užsilipa ant palangės ir vikriu krepšininko \"kabliu\" švysteli skardinę pro atidarą viršutinio kambario langą. Triukšmas ten tuoj pat nutyla ir, nors keista, bet daugiau nebekyla. Ramiai pabaigėme šachmatų partiją.

Tai štai. Ateinu ryte į darbą. Prasidėdavo jis nuo studentų paskirstymo po objektus, todėl visi susirinkdavo kartu. Ir girdžiu aš dviejų fuksų pokalbį:

- Vakar kas buvo - nepatikėsi! Įsivaizduoji, mirkėmės mes kiek, na, alaus nemažai padarėm ir matom, kad mūsų taboka visai baigėsi – nepasirūpinom atsargomis. Visiškai nupeizėjom be dūmo, atsisėdom ant kėdžių ir pradėjom šuoliuoti po kambarį, melsdami stebuklo, kad bent kokią nuorūką kas pamėtėtų. Ir tuo metu, nepatikėsi, - pro atidarą langą įskrenda didžiausia skardinė, pilna nuorūkų! Ir tai šeštame aukšte! Penki liudininkai! Ir kodėl mes bloko cigarečių nepaprašėm!???

© 2016 All rights reserved! | Dėl reklamos kreipkitės ir kitais klausimai: info@bajeriux.com Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas